Thi công hệ thống loa công cộng Toa cho khu vui chơi tại Bến Lức

hệ thống loa công cộng cho khu vui chơi tại Bến Lức