Thi công camera + barrier công trình chiếu xạ Toàn Phát – Long An

Thi công camera + barrier công trình chiếu xạ Toàn Phát – Long An

  • Máy quét thẻ ra vào cho xe tải
  • 4 camera Geovision UVS-ABD1300
  • 2 barrier 4m