Description

3.1 Chức năng chấm công vào/ra:
 Loạt lựa chọn hoặc chế độ hoạt động thời gian thực
 Hỗ trợ từ thẻ 8 số ID cho việc ghi thời gian.
 Có thể thu thập dữ liệu theo thời gian thực hoặc từng cái một sự kiện hay một khối sự kiện.
 Công suất cao với thẻ 8 chữ số.
 16 * 2 hàng của màn hình LCD với 8 chữ số để hiển thị năm, tháng, ngày, tuần, thời gian & sự kiện truy cập.
3.2 Chức năng điều khiển thiết bị cổng cửa
 Lưu đến 90 mã PIN 4 chữ số.
 Các thông số hệ thống và dữ liệu truy cập cá nhân có thể được tải về bằng máy tính hoặc bằng tay lập trình thông qua bàn phím.
 Dữ liệu truy cập cá nhân gồm id thẻ, mã và tên nhân viên, mã PIN, Time Zone, ngày hết hạn
 Nhiều chế độ hoạt động: (1) chỉ thẻ (2) thẻ + PIN (3) PIN (4) Số thẻ + mã PIN (5) tự do (6) chế độ hoạt động tự động bởi múi giờ.
 Có thể chọn chế độ hoạt động với mã PIN hoặc khóa bàn phím.
 Dữ liệu truy cập cá nhân có thể được chỉnh sửa từng thẻ hoặc nhóm thẻ từ PC hoặc bằng tay thông qua đầu đọc thẻ.
 Có thể lọc và in ra các sự kiện
 Full APB (chống khả năng quay ngược lại – buộc nhân viên phải quét thẻ khi ra)
 Có thể đổ tất cả dữ liệu cá nhân trong hệ thống từ máy tính hoặc bằng lệnh

 

Specifications
Dimensions 137(L) x 85(W) x 29(H)mm
Weight 340g± 5%
Power supply DC 12V±10%, 80mA~100mA(not include power requirement for lock & alarm)
Transmission rate Default 9,600 bps N,8,1(2,400/4,800/19,200bps)(38,400)
Operating temperature 0℃ ~ 70℃
Operating humidity 10%~90%
Keypad 3 × 4 keypad for system programming, pass word entry or duty code selection.
Password Programmable 4 digits PIN for each person
Serial interface RS-485
Serial output 1. For connection with serial printer.
2. To drive DDR (digital door relay) for secure assess control function.
3. To drive 8/24/48/64 relay output modules for lifts access control
4. Bountiful application functions requested by customer
Events/ Card capacity (1) K Series: 1,000 card capacity,500 events.

(2) L Series: 2,000 card capacity,1,000 events.

(3) M Series: 30,000 card capacity,10,000 events.
(4) N Series: 11,000 card capacity,32,000 events.

(5) P Series: 11,000 card capacity,8,000 events.
(6) X Series: 32,000 card capacity, 32,000 events.

Other capacity combination requested by order

Card standard 125KHz ASK EM / 125KHz FSK HID / 13.56MHz Mifare (ISO 14443A , ISO 14443B, ISO 15693) / 13.56MHz Felica (ISO 18092 UID) / Q type

※ Support customized card.

External reader With one or optional two port for external Wiegand (26/34 bits definable by command) & ABA input(by order)

Additional information

3TCORP.

3TCORP.