3TCORP.

Bãi xe Tân Thắng 2 – AONE MALL Tân Phú

3TCORP.

Hệ thống giữ xe thông minh Bãi xe Tân Thắng 2 – AONE MALL Tân Phú

– 4 làn xe vào ra: 2 VÀO – 2 RA, 4 VÀO, 4 RA, 1 VÀO – 3 RA, ….

– 8 camera

– Đảo chiều bằng phần mềm

90,000,000 

Description

Hệ thống giữ xe thông minh Bãi xe Tân Thắng 2 – AONE MALL Tân Phú

– 4 làn xe vào ra: 2 VÀO – 2 RA, 4 VÀO, 4 RA, 1 VÀO – 3 RA, ….

– 8 camera

– Đảo chiều bằng phần mềm

Additional information

3TCORP.

3TCORP.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bãi xe Tân Thắng 2 – AONE MALL Tân Phú”