Khảo sát bãi giữ xe PNC, Trần Hưng Đạo, Huế (03.01.2015)