1. Giới thiệu
3T-CC01 là hệ thống chấm công và điều khiển ra/vào đơn giản, hiệu quả, dễ sử dụng và chi phí thấp. Hệ thống có thể hoạt động dưới những môi trường khác nhau như: văn phòng, nhà xưởng, khu công nghiệp. Hê thống đươc tối ưu hóa để ghi nhận vào/ra, chấm công và lưu trữ dữ liệu khuôn mặt cho công tác hâu kiểm.
2. Chức năng chính
 Ghi nhận thời gian vào/ra trong ngày, tháng, năm
 Tính tổng giờ làm trong ngày, tháng, năm
 Tính tổng số ngày làm trong tháng, năm
 Thống kê giờ làm cho từng phòng/ban
 Lưu trữ hình ảnh khuôn mặt vào/ra
 Khả năng lưu trữ dữ liệu lớn
 Hoạt động chính xác và nhanh chóng
 Kết nối phần cứng linh hoạt
 Thiết kế thân thiện, dễ sử dụng
 Lưu trữ video vào/ra khi cần
 Khả năng giám sát camera qua mobile khi cần
 Thêm, mở, khóa thẻ khi cần
 Chỉnh sửa thông tin nhân viên
 Có thể tích hợp vào hệ thống điều khiển cửa vào/ra bằng thẻ nhân viên (tùy chọn)