Chúng tôi với nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thẻ thông minh sẽ đem đến cho khách hàng những giải pháp thông minh vừa tối ưu giải pháp vừa tiết kiệm chi phí. Chúng tôi cung cấp những giải pháp sau:

  1. GIẢI PHÁP GIỮ XE THÔNG MINH
  2. GIẢI PHÁP SOÁT VÉ ĐIỆN TỬ
  3. GIẢI PHÁP AN NINH BẰNG CỔNG BARRIER TỰ ĐỘNG
  4. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BẰNG THỰC ĐƠN ĐIỆN TỬ
  5. GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG