Công trình máy giữ xe thông minh tại Siêu thị Co.opmart Phan Văn Trị.

Công trình máy giữ xe thông minh tại Siêu thị Co.opmart Phan Văn Trị.