Công trình máy giữ xe thông minh tại Greenfield 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh .