Thi công máy giữ xe thông minh công nghệ UHF cho CT1 – Vincent Nha Trang

Thi công máy giữ xe thông minh công nghệ UHF cho CT1 – Vincent Nha Trang

Thi công máy giữ xe thông minh cho siêu thị Auchan

Thi công máy giữ xe thông minh cho siêu thị Auchan

Thi công Hệ thống kiểm soát vé tự động Bảo Tàng Y Học Cổ Truyền Việt Nam

Thi công Hệ thống kiểm soát vé tự động Bảo Tàng Y Học Cổ Truyền Việt Nam